سه‌شنبه 15 تیر 1395

4316


از تفأل های حافظ خسته ام ای شهریار

"آمدی جانم به قربانت" نمی آید چرا؟