شناسنامه نوشا
 
نام نوشا
تماس با من
جنسیت زن
سن 35
درباره من

کشور جزیره انسان  
شهر

تحصیلات  
شغل  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها